Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

* Obligatoriskt fält

HCP Portal - Registration

Misslyckat försök

 1 E-post och lösenord Redigera

Lösenordet måste innehålla minst 6 tecken, varav minst 1 gement tecken, 1 versalt tecken, och 1 siffra. Specialtecken accepteras

Fortsätt

 2 Personuppgifter Redigera

Fortsätt

  3 Yrkesuppgifter Redigera

Fortsätt

4 Villkor  

Villkor

Genom att registrera mig accepterar jag GSK:s behandling av mina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan. Jag är införstådd med att GSK i fortsättningen skickar e-postmeddelanden.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GlaxoSmithKline AB, 556236-6343, (nedan "GSK", "vi" eller "oss") värnar om din personliga integritet. GSK är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in, t.ex. namn, kontakt-, identifikationsuppgifter, specialitet, samt information om dina interaktioner med oss, inklusive vid elektroniska kontakter, via våra webbplatser och vid deltagande i möten och utbildningar.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och föra statistik över våra kontakter och interaktioner med dig, för att genomföra kund- och marknadsundersökningar, för att ge dig tillgång till våra resurser och särskilda webbportaler för personal inom hälso- och sjukvården, för att distribuera inbjudningar till möten och utbildningar, för att informera dig om våra produkter och tjänster och om GSK i allmänhet via telefon, brev, e-post, fax, SMS och andra liknande kontaktvägar för elektronisk kommunikation, samt i övrigt för statistik-, kvalitetsuppföljnings- och affärsutvecklingsändamål.
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag, till samarbetspartners och till koncernbolag för ovanstående ändamål.
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av GSK genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Du har vidare rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.
Du har även rätt att när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål samt att avregistrera dig fortsatta utskick från GSK genom att kontakta oss på epost.sverige@gsk.com.

Vänligen godkänn villkoren