Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Relvar Ellipta är en kombination av ICS och LABA, avsedd för behandling av astma och KOL. 1

  •  Relvar Ellipta 92/22 µg
  •  Relvar Ellipta 184/22 µg

Beställ en demoinhalator

Referenser:

  1. Relvar Ellipta produktresumé, fass.se
  2. Bleecker ER, Lötvall J, O'Byrne PM et al. Fluticasone furoate-vilanterol 100/25 mcg compared with fluticasone furoate 100 mcg in asthma: a randomized trial. JACI In Practice. 2014; 2(5):553–561. [PubMed]
  3. Svedsater H, Dale P, Garill K et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the Ellipta dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72. [PubMed]
  4. Incruse Ellipta produktresumé, fass.se

Relvar Ellipta och Incruse är varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Relvar Ellipta har utvecklats i samarbete med Theravance Inc.