Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Anoro Ellipta är avsett som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 1

  • Anoro Ellipta 55/22 µg

Beställ en demoinhalator

Referenser:

  1. Produktresumé för Anoro Ellipta. GlaxoSmithKline; 2015.
  2. Donohue JF, Maleki-Yazdi MR, Kilbride S et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med 2013; 107: 1538-1546. [PubMed]
  3. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108:1752–1760. [PubMed]
  4. Produktresumé för Relvar Ellipta. GlaxoSmithKline; 2015
  5. Produktresumé för Incruse Ellipta. GlaxoSmithKline; 2015
  6. Svedsater H, Dale P, Garill K et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the Ellipta dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72. [PubMed]

Anoro® Ellipta® är varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Anoro Ellipta har utvecklats i samarbete med Theravance Inc.