Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Anoro är avsett som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 1

  • Anoro Ellipta 55/22 µg

TA REDA PÅ MER

Referenser:

  1. Anoro produktresumé fass.se
  2. Maleki-Yazdi MR, Singh D, Anzueto A et al. Assessing Short-term Deterioration in Maintenance-naïve Patients with COPD Receiving Umeclidinium/Vilanterol and Tiotropium: A Pooled Analysis of Three Randomized Trials. Adv Ther. 2017 Jan; 33(12): 2188-2199.
  3. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017) © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved.  Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org (Last accessed November 2016)
  4. Dransfield MT, Bailey W, Crater G, et al. Disease severity and symptoms among patients receiving monotherapy for COPD. Prim Care Respir J 2011; 20:46–53.
  5. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. Prim Care Respir J 2016; (26)16079; doi:10.1038/npjpcrm.2016.79.

Anoro® Ellipta® är varumärken som tillhör GSK-koncernen.

Anoro Ellipta har utvecklats i samarbete med Theravance Inc.