Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Visa   Resultat, filtrera på:

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta Demo

Demonstrationsexemplar av Elliptainhalator

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta inhalationstränare

Träningsinhalator för att patienten ska få rätt inhalationsteknik

Praktiska hjälpmedel

CAT - COPD Assessment Test

CAT-test. Block med CAT-tester som rivs av. Varje block inhåller många tester.

Praktiska hjälpmedel

ACT - Astmakontrolltest

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För vuxna och barn över 12 år. 

Praktiska hjälpmedel

ACT – Astmakontrolltest för barn

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För barn 4-11 år 

Patientinformation

Patienbroschyr Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Patientinformation om Relvar Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas.

Patientinformation

Anoro Ellipta Patientinstruktion

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Patientinformation om Anoro Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas

Anoro Ellipta Förskrivningsinformation
 

Produktinformation

Doskort Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Information om dosering av Relvar Ellipta

Produktinformation

Doskort Ellipta-läkemedel: Anoro, Relvar, Incruse

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Anoro (umeklidinium/vilanterol)
Incruse (umeklidinium)

Information om dosering av GSK:s läkemedel i inhalatorn Ellipta: Anoro, Relvar, Incruse

Produktinformation

Ellipta ger dokumenterat jämn dos vid olika inandningsflöden
(laddas ner)

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Information om att Ellipta ger jämn dos vid olika inandningsflöden

Produktinformation

Jämförelse av dubbla bronkvidgare på marknaden (laddas ner)

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Jämförelser baserade på information i produktresuméer (per november 2016) och Socialstyrelsens Riktlinjer för vård vid astma och KOL (2015).

Produktinformation

Miniguide för astma

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Miniguide för astma innehållande AKT-frågor och större revideringar av GINA 2017.

Produktinformation

GOLD Miniguide

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Anoro (umeklidinium/vilanterol
Incruse (umeklidinium)

Sammanfattning av GOLD-globalt strategidokument för diagnos,behandling och prevention av KOL

Patientinformation

Patientinformation Imigran injektionsvätska

Imigran® (sumatriptan)

Steg-för-steg-instruktion för patienter:
Hur du använder Imigran injektionsvätska

Praktiska hjälpmedel

ACT – Astmakontrolltest för barn

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För barn 4-11 år 

Praktiska hjälpmedel

CAT - COPD Assessment Test

CAT-test. Block med CAT-tester som rivs av. Varje block inhåller många tester.

Praktiska hjälpmedel

ACT - Astmakontrolltest

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För vuxna och barn över 12 år. 

Praktiska hjälpmedel

CAT Användarmanual

Användarmanual för CAT - COPD Assessment Test för vårdgivare. Inkl vanliga frågor & svar och poängbedömning.

Patientinformation

Anoro Ellipta Patientinstruktion

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Patientinformation om Anoro Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas

Anoro Ellipta Förskrivningsinformation

Patientinformation

Patientinformation Imigran injektionsvätska

Imigran® (sumatriptan)

Steg-för-steg-instruktion för patienter:
Hur du använder Imigran injektionsvätska

Patientinformation

Patienbroschyr Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Patientinformation om Relvar Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas.

Produktinformation

Doskort Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Information om dosering av Relvar Ellipta

Produktinformation

Doskort Ellipta-läkemedel: Anoro, Relvar, Incruse

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Anoro (umeklidinium/vilanterol)
Incruse (umeklidinium)

Information om dosering av GSK:s läkemedel i inhalatorn Ellipta: Anoro, Relvar, Incruse

Produktinformation

Jämförelse av dubbla bronkvidgare på marknaden (laddas ner)

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Jämförelser baserade på information i produktresuméer (per november 2016) och Socialstyrelsens Riktlinjer för vård vid astma och KOL (2015).

Produktinformation

Miniguide för astma

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Miniguide för astma innehållande AKT-frågor och större revideringar av GINA 2017.

PDF

Produktinformation

Ellipta ger dokumenterat jämn dos vid olika inandningsflöden
(laddas ner)

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Information om att Ellipta ger jämn dos vid olika inandningsflöden

Produktinformation

GOLD Miniguide

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Anoro (umeklidinium/vilanterol
Incruse (umeklidinium)

Sammanfattning av GOLD-globalt strategidokument för diagnos,behandling och prevention av KOL

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta Demo

Demonstrationsexemplar av Elliptainhalator

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta inhalationstränare

Träningsinhalator för att patienten ska få rätt inhalationsteknik

Visa fler