Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Visa   Resultat, filtrera på:

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta Demo

Demonstrationsexemplar av Elliptainhalator

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta inhalationstränare

Träningsinhalator för att patienten ska få rätt inhalationsteknik

Praktiska hjälpmedel

CAT - COPD Assessment Test

CAT-test. Block med CAT-tester som rivs av. Varje block inhåller många tester.

Praktiska hjälpmedel

ACT - Astmakontrolltest

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För vuxna och barn över 12 år. 

Praktiska hjälpmedel

ACT – Astmakontrolltest för barn

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För barn 4-11 år 

Patientinformation

Patienbroschyr Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Patientinformation om Relvar Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas.

Patientinformation

Anoro Ellipta Patientinstruktion

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Patientinformation om Anoro Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas

Anoro Ellipta Förskrivningsinformation
 

Produktinformation

Doskort Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Information om dosering av Relvar Ellipta

Produktinformation

Doskort Ellipta-läkemedel: Anoro, Relvar, Incruse

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Anoro (umeklidinium/vilanterol)
Incruse (umeklidinium)

Information om dosering av GSK:s läkemedel i inhalatorn Ellipta: Anoro, Relvar, Incruse

Patientinformation

Patientinformation Imigran injektionsvätska

Imigran® (sumatriptan)

Steg-för-steg-instruktion för patienter:
Hur du använder Imigran injektionsvätska

Praktiska hjälpmedel

ACT – Astmakontrolltest för barn

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För barn 4-11 år 

Praktiska hjälpmedel

CAT - COPD Assessment Test

CAT-test. Block med CAT-tester som rivs av. Varje block inhåller många tester.

Praktiska hjälpmedel

ACT - Astmakontrolltest

Test för att bedöma astmakontrollnivå. Broschyren innehåller själva testet och en beskrivning. För vuxna och barn över 12 år. 

Praktiska hjälpmedel

CAT Användarmanual

Användarmanual för CAT - COPD Assessment Test för vårdgivare. Inkl vanliga frågor & svar och poängbedömning.

Patientinformation

Anoro Ellipta Patientinstruktion

Anoro (umeklidinium/vilanterol)

Patientinformation om Anoro Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas

Anoro Ellipta Förskrivningsinformation

Patientinformation

Patientinformation Imigran injektionsvätska

Imigran® (sumatriptan)

Steg-för-steg-instruktion för patienter:
Hur du använder Imigran injektionsvätska

Patientinformation

Patienbroschyr Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Patientinformation om Relvar Ellipta. Visar tydligt hur Ellipta ska användas.

Produktinformation

Doskort Relvar Ellipta

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)

Information om dosering av Relvar Ellipta

Produktinformation

Doskort Ellipta-läkemedel: Anoro, Relvar, Incruse

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Anoro (umeklidinium/vilanterol)
Incruse (umeklidinium)

Information om dosering av GSK:s läkemedel i inhalatorn Ellipta: Anoro, Relvar, Incruse

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta Demo

Demonstrationsexemplar av Elliptainhalator

Inhalatorer och demonstrationsmaterial

Ellipta inhalationstränare

Träningsinhalator för att patienten ska få rätt inhalationsteknik

Visa fler